Wydarzenia Wydarzenia

REGATY ŻEGLARSKIE LEŚNIKÓW

Nadleśnictwo Gołdap jako organizator wiodący imprezy pod nazwą „Regaty żeglarskie leśników" wraz z Bractwem Żeglujących Leśników zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w tegorocznym XVI rejsie, który odbędzie się w północnej części Wielkich Jezior Mazurskich.

TERMIN

7 sierpnia 2017 - rozpoczęcie regat

11 sierpnia 2017 – rozwiązanie regat

LOKALIZACJA

Jezioro Dobskie, Jezioro Mamry,

Województwo Warmińsko-Mazurskie

PROGRAM IMPREZY

REGATY ŻEGLARSKIE LEŚNIKÓW

7.08 – 11.08.2017 r.

  • Dzień I - 7.08.2017 r. (poniedziałek)

- godz. 1800 - pole namiotowe w zatoce Rajcocha, jez. Dobskie - spotkanie integracyjno-edukacyjne uczestników.

Nadleśnictwo wspomagające - Nadleśnictwo Giżycko.

  • Dzień II – 8.08.2017 r. (wtorek) pływanie indywidualne.
  • Dzień III – 9.08.2017r. (środa)

- godz. 1700 - Przystań Minczuka jez. Mamry – spotkanie informacyjne przed regatami.

Nadleśnictwo wspomagające – Nadleśnictwo Borki.

  • Dzień IV – 10.08.2017 r. (czwartek)

- godz. 1000 - start regat, wyścig długodystansowy - trasa będzie podana w pierwszym dniu spotkania.

- godz. 1700 – przystań PZW (płw. Kal) spotkanie podsumowujące regaty: ogłoszenie zwycięzców, wręczenie pucharów i nagród, impreza integracyjna.

Nadleśnictwo wspomagające – Nadleśnictwo Gołdap.

  • Dzień V – 11.08.2017 r.

- godz. 1000 - rozwiązanie regat.

W związku z organizacją „Regat żeglarskich leśników" w oparciu o Decyzję nr 176 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 czerwca 2017 r. i zgodnie z Zarządzeniem nr 15 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie systemu imprez pracowniczych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe proszę o jak najszybsze zgłaszanie uczestników wyłącznie za pośrednictwem jednostek organizacyjnych LP (zgodnie z § 15 ust. 4 ww. zarządzenia - w formie listy uczestników podpisanej przez kierownika zgłaszającej jednostki organizacyjnej) w ostatecznym terminie do dnia 13.07.2017 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie skanu wyłącznie na adres mailowy Nadleśnictwa Gołdap: urszula.siwek@bialystok.lasy.gov.pl

Ilość miejsc ograniczona. Przewidywana odpłatność w zależności od ilości uczestników wyniesie ok. 50 zł/osobę i obejmie opłaty portowe, zapewnienie obsługi sędziowskiej, nagrody (puchary i dyplomy).

Pływanie odbywa się na sprzęcie zorganizowanym we własnym zakresie i na własne ryzyko.

Oświadczenia sterników oraz załóg będą zbierane w pierwszym dniu spotkania.

Dalsza korespondencja obejmująca m.in. szczegółowy sposób rozliczania kosztów będzie kierowana bezpośrednio do jednostek zgłaszających.

Dodatkowych informacji w Nadleśnictwie Gołdap udzielają:
  1. Specjalista ds. pracowniczych Jolanta Czubaszek - tel. 87 615 40 14
  2. Sekretarka Urszula Siwek- tel. 87 615 00 48.


Nadleśniczy Nadleśnictwa Gołdap

Grzegorz Jejer