Wydarzenia Wydarzenia

Wróć do pełnej strony

XVII MAZURSKI WYŚCIG KOLARSKI MTB O PUCHAR NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA GIŻYCKO

Po raz siedemnasty pragniemy zachęcić wszystkich miłośników jazdy rowerem po lesie do udziału w Mazurskim Wyścigu Kolarskim MTB o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko. Tradycyjnie podczas zawodów przewidziana jest konkurencja w kategorii SUPER AMATOR adresowana dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w której uczestniczyć może każdy bez względu na wiek i umiejętności. Wystarczy tylko przejechać się w tempie "spacerowym" około 1700 metrów, aby zdobyć pamiątkowy medal! Dla zawodników z większymi aspiracjami przewidziano trasę wyczynową.

XVII Mazurski Wyścig Kolarski MTB o puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko
9.09.2018 r. Las Miejski w Gajewie koło Giżycka

 

R E G U L A M I N

I. Cel imprezy:

  1. Popularyzacja i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej wśród dzieci i młodzieży.
  2. Propagowanie zdrowego, rodzinnego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji na terenie obszarów leśnych.
  3. Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

II. Organizatorzy:

Nadleśnictwo Giżycko, Towarzystwo Kolarskie „Masters Giżycko", Urząd Miejski w Giżycku, Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku.

III. Termin i miejsce:

9 września 2018 r. – duża polana ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej „Las Miejski" w Gajewie koło Giżycka.  Start pierwszej kategorii godz. 11:15.

IV. Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu wyścigu tj. 9 września 2018 r., w miejscu rozgrywania zawodów (duża polana ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej „Las Miejski"): od godz. 9:00 do 10:45 – rejestracja zawodników trasa amatorska w kategorii SUPER AMATOR, od godz. 9:00 do 12:15 – rejestracja zawodników trasa wyczynowa.

V. Uczestnictwo:

Zawody rozgrywane są na dwóch trasach: amatorskiej oraz wyczynowej. 

Na trasie amatorskiej o długości około 1,7 km, przewidziano rozegranie wyścigu w kategorii „SUPER AMATOR" w którym mogą startować wszyscy chętni: młodzież, dorośli oraz dorośli wraz z dziećmi. Na tej trasie amatorskiej obowiązuje tempo spacerowe i liczy się ukończenie wyścigu. Zawodnicy powinni startować w kaskach ochronnych. Za ukończenie wyścigu każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal.

Na trasie wyczynowej, trudniejszej o długości około 4,2 km (1 runda), przewidziano rozegranie wyścigów w kategoriach wiekowych: Żaczka (4,4 km), Żak  (6,6 km),  Młodziczka (6,6 km), Młodzik (8,8 km),  Juniorka młodsza (8,8 km), Junior młodszy (13,2 km), kobiety OPEN (13,2 km),  Junior (17,6 km), Elita (17,6 km), Masters +30 (17,6 km), Masters +40 (17,6 km), Masters +50 (13,2 km), kobiety Masters +30 (17,6 km), kobiety Masters +40 (17,6 km), kobiety Masters +50 (13,2 km).

Na trasie wyczynowej prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu i numery startowe wyposażone będą w "chipy", w związku z tym za numery startowe będzie pobierana kaucja w wysokości 20 zł, która zwracana będzie w dniu zawodów po zwrocie numeru startowego.

Na trasie wyczynowej może startować każdy chętny do sportowej rywalizacji. Licencje kolarskie niewymagane. Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne. 

Warunkiem udziału w ww. zawodach jest zarejestrowanie się i odbiór numeru startowego w biurze zawodów w dniu imprezy. Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu mają osoby fizyczne bez względu na wiek i płeć. Osoby poniżej 16 roku życia mogą startować wyłącznie pod stałą opieką Rodziców lub Opiekunów prawnych startujących w zawodach. Młodzież w wieku 16 - 18 lat może startować wyłącznie pod warunkiem zarejestrowania osoby nieletniej przez Rodzica/Opiekuna prawnego. Rodzice/Opiekunowie prawni rejestrujący osobę niepełnoletnią biorą na siebie wszelką odpowiedzialność za start nieletniego i zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.

VI. Zasady rozgrywania wyścigu:

W kategorii SUPER AMATOR liczy się ukończenie wyścigu.

Dla zawodników startujących na trasie wyczynowej, każdy wyścig zostanie rozegrany tylko w klasyfikacji indywidualnej.

Sędzia Główny określi dla każdej kategorii wiekowej ilość okrążeń do przejechania.

W zależności od ilości zawodników w kat. Junior i Masters, mogą one zostać połączone w jeden wyścig z uwzględnieniem odrębnej klasyfikacji w każdej kategorii.

VII. Nagrody:

Kat. „SUPER AMATOR" – medal pamiątkowy za ukończenie wyścigu!!!

W każdej kategorii wiekowej zawodników startujących na trasie wyczynowej: I – III miejsce puchar.

VIII. Ramowy program Zawodów:

9:00 – 10:45 – rejestracja zawodników startujących na trasie amatorskiej w kategorii SUPER AMATOR,
9:00 – 12:15 – rejestracja zawodników w startujących na trasie wyczynowej,
10:35  10:45 – odprawa techniczna,
10:00  11:15 – uroczyste otwarcie zawodów,
11:15 – start kat. SUPER AMATOR,
12:30 – dekoracja zawodników  kat. SUPER AMATOR,
12:45 – start zawodników na trasie wyczynowej,
14:30 – dekoracja zawodników startujących na trasie wyczynowej,
14:45 – zakończenie zawodów.

Po dekoracji zapraszamy zawodników  na ognisko z kiełbaskami.

UWAGA: Program ramowy może ulec zmianie w zależności od ilości startujących zawodników!!!

IX. Postanowienia końcowe:

Rejestracja w zawodach jest równoznaczna ze znajomością i akceptacją niniejszego regulaminu oraz jego zmian. Zawodnik akceptując treść regulaminu wyraża zgodę na:

a) przestrzeganie niniejszego regulaminu i tym samym pełną jego akceptację oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

b) przetwarzanie danych osobowych, w tym zamieszczanie tych danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej.

c) wykorzystywanie wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w poszczególnych wyścigach, przy czym wizerunek i dane te mogą być wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzenia towarzyszące wyścigom (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania ich wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.

d) uczestnik zawodów startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność (rodziców lub opiekunów prawnych) i ponosi ew. konsekwencje. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ewentualne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Rejestracja w zawodach oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach.

Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach przetworzenia i wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. Przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości w której zamieszkuje oraz jeśli zawodnik przynależy do klubu sportowego, nazwy tego klubu.

Dane osobowe uczestników wyścigu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol. Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach sztywnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na trasie wyścigu, oraz za rzeczy zagubione i ukradzione.

We wszystkich sprawach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzią Główny zawodów w porozumieniu z organizatorem.

Odpowiedzialny za przeprowadzenie zawodów z ramienia organizatora jest prezes TK „Masters Giżycko" Jerzy Gawarecki. tel. 502 841 033 e-mail: masters7@wp.pl

Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.

Impreza współfinansowana ze środków Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz Starostwa Powiatowego w Giżycku.

Uwaga: zawody odbędą się bez względu na pogodę.

Niniejszy regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej www.gizycko.bialystok.lasy.gov.pl.

 

Trasa dla Super Amatorów:

Trasa w kategorii wyczynowej:

Zapraszamy do udziału w zawodach !