Wydawca treści Wydawca treści

Cennik drewna

Cennik detaliczny na surowiec drzewny – 2014 r.
(ceny brutto m³/PLN) obowiązuje od dnia 04.07.2014 r.

Cennik według cen brutto, zawiera podatek VAT w wysokości:

8% - na drewno opałowe (S4 i M2), 23% - na pozostałe drewno.

Surowiec wielkowymiarowy
 Lp. Gatunek Klasa
jakości
Cena PLN/1m3 Loko Las po zrywce
Klasa grubości
I II III
1. Sosna WA0   624,84 765,06
WB0 420,66 517,83 591,63
WC0 382,53 447,72 509,22
WD 292,74 318,57 345,63

2.

Świerk WA0   560,88 677,73
WB0 434,19 487,08 532,59
WC0 360,39 419,43 472,32
WD 281,67 311,19 359,16

3.

Jesion WA0   970,47 1270,59
WB0 633,45 756,45 910,20
WC0 432,96 548,58 651,90
WD 295,20 370,23 447,72

4.

Dąb WA0   1606,38 2056,56
WB0 723,24 1162,35 1667,88
WC0 555,96 800,73 1078,71
WD 306,27 522,75 723,24

5.

Olcha WA0   605,16 676,50
WB0 367,77 434,19 517,83
WC0 303,81 349,32 405,90
WD 258,30 290,28 327,18

6.

Osika WA0   413,28 432,96
WB0 300,12 337,02 376,38
WC0 258,30 290,28 321,03
WD 226,32 249,69 269,37

7.

Klon
Wiąz
Buk
Topola
WA0   467,40 526,44
WB0 269,37 348,09 437,88
WC0 233,70 276,75 340,71
WD 191,88 228,78 276,75

8.

Dąb cz. WA0   998,75 1279,20
WB0 448,95 722,01 1036,89
WC0 345,63 498,15 670,35
WD 190,65 324,72  448,95

9.

Brzoza WA0   701,10 836,40
WB0 472,32 549,81 629,76
WC0 386,22 434,19 498,15
WD 332,10 367,77 398,52

10.

Grab

WA0   384,99 423,12
WB0 300,12 330,87 377,61
WC0 250,92 277,98 311,19
WD 211,56 232,47 255,84

11.

Kl. Jawor
Lipa
WA0   733,08 927,42
WB0 366,54 517,83 648,21
WC0 265,68 365,31 488,31
WD 193,11 264,45 328,41

12.

Modrzew

WA0   553,50 655,59
WB0 409,59 456,33 531,36
WC0 326,95 380,07 436,65
WD 234,93 257,07  285,36

                      

Sortyment Klasa grubości ck. bk. So Św Md Brz Ol Os Tp Lp Wb
S2 1,0 - 2,6 m a  od 5 cm  242,31  222,63  185,73  228,78

 191,88

 148,83  131,61
S2 3,0 m* a  od 5 cm  258,30  258,30  258,30        
S2 1,0 - 1,5 m b  od 10 cm  284,13  284,13  284,13  248,46  233,70  238,62  238,62
S2 1,6 - 2,6 b  od 10 cm  321,03  327,18  321,03  295,20  239,85    

   

Sortyment Klasa grubości ck. bk. Gb Bk, Kl, Db, Db cz., Jw., Wz
S2 1,0 - 2,6 m a  od 5 cm  237,39 220,17
S2 3,0 m* a  od 5 cm   270,60
S2 1,0 - 1,5 m b  od 10 cm  248,46 314,88
S2 1,6 - 2,6 b  od 10 cm   325,95

*Sortyment przeznaczony do grodzenia, średnica maksymalna w dk bk 18 cm dla Db, 16 cm, dla Md, So, Św.

S10  gk. od 5 321,03 282,90
 gk. od 10 324,72 323,49

 

S4 Świerk 101,52
Sosna 113,40
liść. miękkie 108,00
Olcha 129,60
liść. twarde 151,20

 

S3b Sp. pozysk./j.m. So Md Św
PKS / cena za m3 184,50 196,80
PKS / cena za szt. I - 2.95
II - 6,64
III - 11,07
I - 4,33
II - 8,66
III - 13,38
Wyrób KN z drzew ściętych / za m3 123,00 135,30

Sprzedaż - Pozyskanie Kosztem Nabywcy

S3a iglaste 65,19
liściaste miękkie 72,57
twarde 81,18

 

M2 iglaste 39,96
liściaste 48,60
Stroisz /mp iglaste 98,40

 

Źródło: Zarządzenie Wewnętrzne nr 31/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 04.07.2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania cennika  cen detalicznych surowca drzewnego, obowiązującego w 2014 roku.