Wydawca treści Wydawca treści

Cennik drewna

Nadleśnictwo Giżycko oferuje drewno, które jest surowcem ekologicznym i w Polsce całkowicie odnawialnym, niezbędnym dla ludzi pragnących żyć w zgodzie z naturą. Lasy Państwowe to największy i profesjonalny dostawca certyfikowanego drewna na rynku, gwarantujący pozyskanie surowca w sposób niezagrażający trwałości lasów.

Cennik detaliczny na surowiec drzewny – 2018 r.
(ceny brutto m³/PLN) obowiązuje od dnia 3.04.2018 r.

Cennik według cen brutto, zawiera podatek VAT w wysokości:
8% - na drewno opałowe (S4 i M2), 23% - na pozostałe drewno.

Surowiec wielkowymiarowy

Lp. Gatunek Klasa jakości Cena PLN/1m3 loko las po zrywce
Klasa grubości
1 2 3
1. Sosna WA0   515,37  630,99 
WB0 346,86  426,81  487,08 
WC0 314,88  369,00  419,43 
WD 241,08  261,99  285,36 
2. Świerk WA0   498,15  602,70 
WB0 386,22  432,96  473,55 
WC0 319,80  372,69  420,66 
WD 250,92  276,75  319,80 
3. Jesion WA0   1 134,06  1 483,38 
WB0 740,46  884,37  1 063,95 
WC0 505,53  640,83  762,60 
WD 344,40  432,96  522,75 
4. Dąb WA0   1 874,52  2 398,50 
WB0 843,78  1 355,46  1 944,63 
WC0 648,21  933,57  1 258,29 
WD 356,70  610,08  843,78 
5. Olcha WA0   526,44  590,40 
WB0 321,03  378,84  451,41 
WC0 264,45  305,04  354,24 
WD 225,09  253,38  285,36 
6. Osika WA0   355,47  371,46 
WB0 258,30  289,05  323,49 
WC0 221,40  249,69  275,52 
WD 194,34  214,02  231,24 
7. Klon
Jawor
WA0   489,54  551,04 
WB0 281,67  365,31  458,79 
WC0 244,77  290,28  356,70 
WD 201,72  241,08  291,51 
8. Dąb
czerwony
WA0   1 227,54  1 570,71 
WB0 504,30  888,06  1 273,05 
WC0 424,35  611,31  824,10 
WD 233,70  399,75  552,27 
9. Brzoza WA0   610,08  728,16 
WB0 412,05  479,70  548,58 
WC0 335,79  377,61  434,19 
WD 290,28  319,80  346,86 
10. Lipa WA0   570,72  692,49 
WB0 340,71  436,65  499,38 
WC0 285,36  332,10  393,60 
WD 258,30  287,82  323,49 
11. Modrzew WA0   589,17  698,64 
WB0 436,65  485,85  567,03 
WC0 346,86  404,67  464,94 
WD 249,69  273,06  305,04 
12. Daglezja WA0   616,23  715,86 
WB0 469,86  526,44  579,33 
WC0 396,06  458,79  514,14 
WD 301,35  330,87  375,15 
13. Topola WA0   370,23  418,20 
WB0 269,37  303,81  341,94 
WC0 238,62  266,91  295,20 
WD 202,95  228,78  255,84 
14. Grab WA0   337,02  370,23 
WB0 261,99  289,05  329,64 
WC0 218,94  242,31  271,83 
WD 185,73  202,95  223,86 
15. Buk WA0   568,26  719,55 
WB0 293,97  376,38  494,46 
WC0 234,93  293,97  376,38 
WD 211,56  234,93  259,53 
16. Wiąz WA0   558,42  680,19 
WB0 270,60  441,57  528,90 
WC0 202,95  266,91  322,26 
WD 163,59  200,49  234,93 

 

Surowiec średniowymiarowy

Sortyment Gatunek Cena
S 4  Świerk 111,24 
 Sosna, inne iglaste 117,72 
 liściaste miękkie 102,60 
 Olcha 116,64 
 liściaste twarde 142,56 

 

Sortyment Gatunek Cena
S 4*  Świerk 72,36
 Sosna, inne iglaste 77,76
 liściaste miękkie 64,80
 Olcha 75,60
 liściaste twarde 108,00

*Pozyskane kosztem nabywcy

Sortyment Gatunek Cena
S 3a*  iglaste 65,19 
 liściaste miękkie 72,57 
 liściaste twarde 81,18 

*Pozyskane kosztem nabywcy

Sortyment Gatunek Cena
S 3b  Sosna, Modrzew 221,40 
 Sosna, Modrzew z drzew ściętych* 184,50 
 Świerk 233,70 
 Świerk z drzew ściętych* 196,80 

*Pozyskane kosztem nabywcy

 

Lp. Gatunek Sortyment Klasa grubości Cena
1. Sosna  S2 1,0 - 2,6 m  a  od 5 cm 189,42 
 S2 3,0*  a  od 5 cm 246,00 
 S2 1,0 - 1,5 m  b gk  od 13 cm 255,84 
 S2 1,6 - 2,6  b gd  od 13 cm 264,45 
2. Świerk  S2 1,0 - 2,6 m  a  od 5 cm 177,12 
 S2 3,0*  a  od 5 cm 246,00 
 S2 1,0 - 1,5 m  b gk  od 13 cm 255,84 
 S2 1,6 - 2,6  b gd  od 13 cm 269,37 
3. Modrzew  S2 1,0 - 2,6 m  a  od 5 cm 167,28 
 S2 3,0*  a  od 5 cm 264,45 
 S2 1,0 - 1,5 m  b gk  od 13 cm 255,84 
 S2 1,6 - 2,6  b gd  od 13 cm 281,67 
4. Brzoza  S2 1,0 - 2,6 m  a  od 5 cm 191,88 
 S2 3,0  a  od 5 cm  
 S2 1,0 - 1,5 m  b gk  od 13 cm 247,23 
 S2 1,6 - 2,6  b gd  od 13 cm 254,61 
5. Olcha  S2 1,0 - 2,6 m  a  od 5 cm 152,52 
 S2 3,0  a  od 5 cm  
 S2 1,0 - 1,5 m  b gk  od 13 cm 212,79 
 S2 1,6 - 2,6  b gd  od 13 cm 216,48 
6.

Topola

 S2 1,0 - 2,6 m  a  od 5 cm 157,44 
 S2 3,0  a  od 5 cm  
 S2 1,0 - 1,5 m  b gk  od 13 cm 199,26 
 S2 1,6 - 2,6  b gd  od 13 cm 202,95 
7. Jesion  S2 1,0 - 2,6 m  a  od 5 cm 232,47 
 S2 3,0  a  od 5 cm  
 S2 1,0 - 1,5 m  b gk  od 13 cm 328,41 
 S2 1,6 - 2,6  b gd  od 13 cm  
8.

Dąb

Grab

Buk

 S2 1,0 - 2,6 m  a  od 5 cm 202,95 
 S2 3,0  a  od 5 cm 270,60 
 S2 1,0 - 1,5 m  b gk  od 13 cm 325,95 
 S2 1,6 - 2,6  b gd  od 13 cm 509,22 
9.

Wiąz, Klon,

Dąb czerwony

Jawor, Klon

 S2 1,0 - 2,6 m  a  od 5 cm 193,11 
 S2 3,0  a  od 5 cm  
 S2 1,0 - 1,5 m  b gk  od 13 cm 242,31 
 S2 1,6 - 2,6  b gd  od 13 cm  
10.

Osika

Lipa

Wb

 S2 1,0 - 2,6 m  a  od 5 cm 135,30 
 S2 3,0  a  od 5 cm  
 S2 1,0 - 1,5 m  b gk  od 13 cm 201,72 
 S2 1,6 - 2,6  b gd  od 13 cm  

*Sortyment przeznaczony o grodzenia, średnica maksymalna w k bk 18 cm Db, 16 cm dla Md, So, Św.

Sortyment Gatunek Klasa grubości Cena
S 10  Sosna  gk od 5 cm 321,03 
 Sosna  gk od 10 cm 324,72 
 Świerk  gk od 5 cm 282,90 
 Świerk  gk od 10 cm 323,49 

 

Sortyment Gatunek Cena
M 2*  Iglaste 39,96 
 lisciaste 48,60 

*Pozyskane kosztem nabywcy

 

Źródło: Zarządzenie nr 8/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 21.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania cennika  cen detalicznych surowca drzewnego.