Wydawca treści

Cennik drewna

Cennik detaliczny na surowiec drzewny – 2015 r.
(ceny brutto m³/PLN) obowiązuje od dnia 02.01.2015 r.

Cennik według cen brutto, zawiera podatek VAT w wysokości:

8% - na drewno opałowe (S4 i M2), 23% - na pozostałe drewno.

Surowiec wielkowymiarowy
 Lp. Gatunek Klasa
jakości
Cena PLN/1m3 Loko Las po zrywce
Klasa grubości
I II III
1. Sosna WA0   669,12 819,18
WB0 450,18 554,73 633,45
WC0 409,59 478,47 546,12
WD 313,65 340,71 370,23

2.

Świerk WA0   613,77 742,92
WB0 476,01 533,82 584,25
WC0 394,83 460,02 517,83
WD 308,73 340,71 393,60

3.

Jesion WA0   970,47 1 270,59
WB0 633,45 756,45 910,20
WC0 432,96 548,58 651,90
WD 295,20 370,23 447,72

4.

Dąb WA0   2 136,51 2 735,52
WB0 960,63 1 544,88 2 217,69
WC0 739,23 1 063,95 1 434,18
WD 407,13 694,95 960,63

5.

Olcha WA0   692,49 776,13
WB0 420,66 496,92 594,09
WC0 348,09 399,75 464,94
WD 295,20 333,33 373,92

6.

Osika WA0   464,94 485,85
WB0 337,02 378,84 423,12
WC0 290,28 327,18 360,39
WD 254,61 280,44 302,58

7.

Klon
Wiąz
Buk
Topola
Jawor
WA0   553,50 622,38
WB0 318,57 413,28 517,83
WC0 276,75 328,41 403,44
WD 227,55 271,83 328,41

8.

Dąb cz. WA0   1 937,25 2 480,91
WB0 872,07 1 400,97 2 011,05
WC0 670,35 965,55 1 300,11
WD 369,00 629,76  872,07

9.

Brzoza WA0   719,55 858,54
WB0 484,62 564,57 645,75
WC0 396,06 445,26 511,68
WD 340,71 377,61 408,36

10.

Grab

WA0   533,82 586,71
WB0 415,74 460,02 523,98
WC0 348,09 384,99 430,50
WD 293,97 322,26 355,47

11.

Lipa WA0   592,86 718,32
WB0 353,01 452,64 519,06
WC0 296,43 344,40 408,36
WD 268,14 297,66 335,79

12.

Modrzew

WA0   682,65 809,34
WB0 505,53 562,11 656,82
WC0 402,21 468,63 538,74
WD 289,05 316,11  353,01

                      

Sortyment Klasa grubości ck. bk. So Św Md Brz Ol Os Tp Wb Lp
S2 1,0 - 2,6 m a  od 5 cm  252,15  237,39  196,80  232,47  210,33  148,83  169,74
S2 3,0 m* a  od 5 cm  264,45  264,45  264,45        
S2 1,0 - 1,5 m b  od 10 cm  314,88  313,65  313,65  273,06  311,19  308,73  308,73
S2 1,6 - 2,6 b  od 10 cm  396,06  376,38  348,09  364,08  335,79    

   

Sortyment Klasa grubości ck. bk. Gb, Js Bk, Kl, Db cz., Jw., Wz
S2 1,0 - 2,6 m a  od 5 cm  228,78 195,57
S2 3,0 m* a  od 5 cm    
S2 1,0 - 1,5 m b  od 10 cm  329,64 388,68
S2 1,6 - 2,6 b  od 10 cm    

*Sortyment przeznaczony do grodzenia, średnica maksymalna w dk bk 18 cm dla Db, 16 cm, dla Md, So, Św.

S10  gk. od 5 321,03 282,90
 gk. od 10 324,72 323,49

 

S4 Świerk 101,52
Sosna 113,40
liść. miękkie 108,00
Olcha 129,60
liść. twarde 151,20

 

S3b Sp. pozysk./j.m. So Md Św
PKS / cena za m3 221,40 233,70
PKS / cena za szt.    
Wyrób KN z drzew ściętych / za m3 184,50 196,80

Sprzedaż - Pozyskanie Kosztem Nabywcy

S3a iglaste 65,19
liściaste miękkie 72,57
twarde 81,18

 

M2 iglaste 39,96
liściaste 48,60
Stroisz /mp iglaste  

 

Źródło: Zarządzenie Wewnętrzne nr 41/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 30.12.2014 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania cennika  cen detalicznych surowca drzewnego, obowiązującego w 2015 roku.