Wydawca treści

Cennik drewna

Nadleśnictwo Giżycko oferuje drewno, które jest surowcem ekologicznym i w Polsce całkowicie odnawialnym, niezbędnym dla ludzi pragnących żyć w zgodzie z naturą. Lasy Państwowe to największy i profesjonalny dostawca certyfikowanego drewna na rynku, gwarantujący pozyskanie surowca w sposób niezagrażający trwałości lasów.

Cennik detaliczny na surowiec drzewny – 2016 r.
(ceny brutto m³/PLN) obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.

Cennik według cen brutto, zawiera podatek VAT w wysokości:

8% - na drewno opałowe (S4 i M2), 23% - na pozostałe drewno.

Surowiec wielkowymiarowy
 Lp. Gatunek Klasa
jakości
Cena PLN/1m3 Loko Las po zrywce
Klasa grubości
I II III
1. Sosna WA0   471,09 576,87
WB0 317,34 389,91 445,26
WC0 287,82 337,02 383,76
WD 220,17 239,85 260,76

2.

Świerk WA0   482,16 583,02
WB0 373,92 419,43 458,79
WC0 309,96 361,62 407,13
WD 242,31 268,14 309,96

3.

Jesion WA0   1 296,42 1 696,17
WB0 847,47 1 011,06 1 216,47
WC0 578,10 733,08 872,07
WD 394,83 494,46 597,78

4.

Dąb WA0   2 190,63 2 804,40
WB0 985,23 1 584,24 2 273,04
WC0 757,68 1 092,24 1 471,08
WD 416,97 713,40 985,23

5.

Olcha WA0   489,54 548,58
WB0 297,66 351,78 420,66
WC0 246,00 282,90 329,64
WD 209,10 236,16 264,45

6.

Osika
Topola
WA0   381,30 431,73
WB0 276,75 313,65 351,78
WC0 246,00 275,52 305,04
WD 209,10 236,16 263,22

7.

Klon
Wiąz
Buk
Grab, Jawor 
WA0   398,52 448,95
WB0 230,01 297,66 373,92
WC0 199,26 236,16 290,28
WD 163,59 195,57 237,39

8.

Dąb cz. WA0   1 066,41 1 365,30
WB0 479,70 771,21 1 107,00
WC0 369,00 531,36 715,86
WD 202,95 346,86  479,70

9.

Brzoza WA0   724,47 863,46
WB0 488,31 568,26 650,67
WC0 398,52 447,72 515,37
WD 343,17 380,07 412,05

10.

Lipa

WA0   701,10 849,93
WB0 418,20 536,28 613,77
WC0 350,55 408,36 483,39
WD 317,34 353,01 397,29

11.

Modzew WA0   568,26 672,81
WB0 421,89 468,63 546,12
WC0 334,56 389,91 447,72
WD 241,08 264,45 293,97

 

         

                      

Sortyment Klasa grubości ck. bk. So Św Md Brz Ol Os Tp Wb Lp Js
S2 1,0 - 2,6 m a  od 5 cm  175,89  172,20  166,05  175,89  153,75  129,15  220,17
S2 3,0 m* a  od 5 cm  246,00  246,00  264,45        
S2 1,0 - 1,5 m b gk  od 13 cm  228,78  220,17  211,56  264,45  183,27  186,96  338,62
S2 1,6 - 2,6 b gd  od 13 cm  250,92  276,75  325,95  302,58  204,18 228,78  

   

Sortyment Klasa grubości ck. bk. Db Bk, Kl, Db cz., Jw., Wz
S2 1,0 - 2,6 m a  od 5 cm  184,50 199,26
S2 3,0 m* a  od 5 cm 270,60  
S2 1,0 - 1,5 m b  od 10 cm  461,25 207,87
S2 1,6 - 2,6 b  od 10 cm 568,26  

*Sortyment przeznaczony do grodzenia, średnica maksymalna w dk bk 18 cm dla Db, 16 cm, dla Md, So, Św.

S10  gk. od 5 321,03 282,90
 gk. od 10 324,72 323,49

 

Sortyment Gatunek Cena
S2AP Lp 123,00
S2AP Os 123,00
S2AP Ol 147,60
S2AP So Sw 129,15

 

S4 Świerk 101,52
Sosna 113,40
liść. miękkie 108,00
Olcha 129,60
liść. twarde 151,20

 

S3b Sp. pozysk./j.m. So Md Św
PKS / cena za m3 221,40 233,70
PKS / cena za szt.    
Wyrób KN z drzew ściętych / za m3 184,50 196,80

Sprzedaż - Pozyskanie Kosztem Nabywcy

S3a iglaste 65,19
liściaste miękkie 72,57
twarde 81,18

 

M2 iglaste 39,96
liściaste 48,60
Stroisz /mp iglaste  

 

Źródło: Zarządzenie Wewnętrzne nr 92/2015 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 30.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania cennika  cen detalicznych surowca drzewnego, obowiązującego w 2016 roku.