LASY PAŃSTWOWE STAWIAJĄ NA EKOLOGICZNE BUDOWNICTWO

Budowa drewnianych domów, hoteli i rewitalizacja drewnianych, a objętych ochroną konserwatora budynków, do tego stworzenie oferty preferencyjnych kredytów pod budownictwo drewniane – to jedne z elementów programu rozwojowego LP „Polskie domy drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą”.

Założenia projektu i działania realizowane w jego ramach przedstawiono podczas poniedziałkowej konferencji (4 września). Podczas konferencji zorganizowanej w Ministerstwie Środowiska dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski podkreślił, że projekt jest odpowiedzią na niewystarczającą liczbę mieszkań na polskim rynku i może być dobrym uzupełnieniem rządowego programu „Mieszkanie plus”. Dyrektor przedstawił propozycję zagospodarowania pod budownictwo drewniane tzw. gruntów marginalnych LP, które nie są lasami. – Chcemy budować tam drewniane osiedla, a także pojedyncze inwestycje pod wynajem – mówił dyrektor.

Minister środowiska Jan Szyszko podkreślił, że realizowany przez LP projekt rozwojowy dotyczący budownictwa drewnianego jest zgodny z rządową strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, jak również z misją resortu środowiska, czyli udostępnieniem zasobów przyrodniczych Polski dla zrównoważonego rozwoju kraju, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich.

Projekt dotyczący budownictwa drewnianego - jak zauważył Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP - jest uzupełnieniem rządowego programu „Mieszkanie plus”. – Projekt będziemy realizować w warunkach wielkiej klęski żywiołowej. Drewno, które się pojawiło w jej wyniku, gdy nie zostanie zagospodarowane, będzie wykorzystane na potrzeby projektu - mówił.

Technologia drewnianego budownictwa dobrze się sprawdza w łagodzeniu skutków tzw. efektu cieplarnianego. – Drewno w budownictwie kubaturowym czy w meblach jest nieskończenie dużym magazynem węgla - zauważył dyrektor generalny. 

Warto przypomnieć, że Lasy Państwowe realizują również inne projekty ukierunkowane na łagodzenie skutków tego efektu, w tym projekt tzw. leśnych gospodarstw węglowych, termomodernizacji budynków oraz samowystarczalności energetycznej obiektów infrastruktury leśnej.

Zdaniem Tomasza Żuchowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, projekt dotyczący budownictwa drewnianego jest dobrą inicjatywą, a działania Lasów Państwowych wpisują się w rządowe priorytety. – To temat bardzo istotny dla rządu w kontekście programu „Mieszkanie plus”. Dołożymy wszelkich starań, żeby współpraca była jak najbardziej spójna i przynosiła stosowne efekty. Bariery formalno-prawne utrudniające wdrażanie projektu będą szybko usuwane – przekonywał.

Dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski omawiając „Polskie domy drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą” zaprezentował m.in. koncepcję dotyczącą tego w jaki sposób Lasy Państwowe - największy inwestor na terenach niezurbanizowanych - przyczynią się do zmniejszenia problemu niewystarczającej liczby mieszkań na polskim rynku, a tym samym zwiększenia miejsc pracy, zwłaszcza na terenach wiejskich.

Mówił przy tym o możliwościach finansowania elementów składowych projektu, w tym tzw. pracowniczego budownictwa drewnianego. Przedstawił też propozycję zagospodarowania pod budownictwo drewniane tzw. gruntów marginalnych LP, które nie są lasami. – Chcemy wykorzystać te grunty, stawiając na terenach niezurbanizowanych, podmiejskich a nawet miejskich, drewniane osiedla, a także pojedyncze inwestycje pod wynajem. Kończymy już rachunek ekonomiczny tego przedsięwzięcia – zapowiedział.

Dyrektor przywołał też i inne elementy projektu, w tym możliwość rewitalizacji ze środków publicznych podupadających a objętych ochroną dzielnic miast wzniesionych w konstrukcji drewnianej.

Projekt drewnianego budownictwa wiąże się też z założeniami innego projektu rozwojowego LP – Wielkiego Szlaku Leśnego, adresowanego do tych, którzy chcą korzystać z turystyki leśnej w połączeniu z noclegiem. – Jest koncepcja wykorzystania obiektów budowlanych wewnątrz lasów wznoszonych w różnych okresach, które po przebudowie stworzyłyby np. sieć niewielkich hotelików – zaznaczył dyrektor generalny LP.

Przypomniał, że mając na uwadze misję Lasów wszelkie inwestycje w LP od przyszłego roku będą budowane w technologii drewnianej.

Założenia i pierwsze efekty projektu „Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą” (projekt ruszył już w marcu tego roku) omówili Joanna Sienkiewicz i Mariusz Błasiak z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. - Lasy Państwowe już w tym roku rozpoczęły proces inwestycyjny i wybudowały ponad 50 budynków w technologii drewnianej, określiły standard techniczny budynków w technologii drewnianej oraz przeszkoliły ponad 300 swoich pracowników z zakresu procesu inwestycyjnego wykorzystującego drewno jako surowiec budowlany - mówiła.

Dodała, że z myślą o przyszłych inwestorach w najbliższym czasie Lasy Państwowe utworzą krajowe Centrum Promocji Drewna, gdzie będzie można uzyskać kompleksową wiedzę jak wybudować dom z drewna oraz o dostępnych instrumentach wsparcia.

Według Marka Beśki, prezesa Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe  branża budownictwa drewnianego ma ogromny potencjał, a jego popularyzacja w Polsce będzie za sobą niosła szereg korzyści ekonomicznych i środowiskowych.

Obecnie na polskim rynku działa ponad 100 firm zajmujących się prefabrykacją i montażem domów, istnieje również 10 fabryk z liniami technologicznymi o mocach wytwórczych od 60 do tysiąca tys. domów rocznie, funkcjonuje 30 średniej wielkości i ponad 70 małych wytwórców produkujących od 10 do 20 domów rocznie. Nadal jednak znacząca większość obecnej krajowej produkcji domów znajduje dziś swoich odbiorców w krajach Europy Zachodniej.

Według prezesa stowarzyszenia krajowe firmy łącznie mogą wyprodukować ponad 3 tys. domów o średniej powierzchni 140 mkw. oraz 2 tys. modułów o średniej powierzchni 35-40 mkw. Większość tej produkcji, jak dodał Beśka, jest jednak eksportowana na zachód, głównie do Niemiec, Szwecji i Norwegii.

Dodał, że w 2016 r. wybudowano w Polsce około 600 domów prefabrykowanych całorocznych. Dla porównania w Czechach buduje się 2 tys. takich domów rocznie, a w Niemczech ponad 20 tys.

Jedno z poruszanych zagadnień dotyczyło instrumentów finansowania. Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Dariusz Grylak, wiceprezes Banku Ochrony Środowiska opowiedzieli o idei finansowego wsparcia dla inwestycji w technologii drewnianej.

Oprócz kredytów sparametryzowanych pod kątem budownictwa drewnianego będzie możliwość uzyskania dopłat z NFOŚiGW, jeśli budynek będzie posiadał określony standard energooszczędności. Podjęto też już współpracę w celu wypracowania programu wsparcia dla inwestorów.

BOŚ, jako jedyny bank działający na rynku, dostosował proces udzielania kredytu hipotecznego do potrzeb finansowania budowy domów drewnianych. 

Osoby, które zdecydują się na wzięcie kredytu mogą liczyć na dostosowanie procesu kredytowego oraz wypłat transz kredytu do specyfiki rynku budownictwa drewnianego. Oznacza to, że wypłaty  będą w transzach 30 proc., 10 proc. oraz dwóch kolejnych po 30 proc.

Stworzenie oferty preferencyjnych kredytów dla budownictwa ekologicznego, to jeden z elementów programu rozwojowego Lasów Państwowych „Polskie domy drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą”.

Projekt LP jest uzupełnieniem rządowego programu „Mieszkanie plus", a tym samym odpowiedzią na niewystarczającą liczbę mieszkań na polskim rynku