Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

   Witamy w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich

 

Krótka charakterystyka obszaru Nadleśnictwa Giżycko

Nadleśnictwo Giżycko położone jest we wschodniej części województwa Warmińsko-Mazurskiego na terenie dziewięciu gmin: Giżycko, Kętrzyn, Kruklanki, Miłki, Orzysz, Ryn, Stare Juchy, Węgorzewo, Wydminy oraz na terenie trzech miast: Giżycko, Orzysz, Ryn.

Teren nadleśnictwa charakteryzuje się dużymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi oraz jest bardzo urozmaicony pod względem fizjograficznym. Tworzy go morenowy pas wyżyn (wzniesień) Pojezierza Mazurskiego. Wyżyna ta utworzona jest z szeregu ciągów moren czołowych o przeważającym kierunku ich przebiegu północny-wschód, południowy-zachód oraz niewielkich śródmorenowych pól zandrowych. Charakteryzuje się typowym krajobrazem pojeziernym, zróżnicowaną rzeźbą terenu, obfitością jezior i zmiennością układu warunków siedliskowych. Teren nadleśnictwa jest miejscami równinny i pagórkowaty, lecz w przeważającej części falisty. Wzniesienie nad poziomem morza waha się w granicach od 120 do 190 metrów.

Zestawienie powierzchni według stanu na 01.01.2007 r.

Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 25 425,99 ha,
w tym dla obrębów leśnych:

  1. GIŻYCKO - 7 480,72 ha,
  2. RYN - 8 389,25 ha,
  3. ORZYSZ - 9 555,92 ha.

Powierzchnia lasów - 22 759,10 ha,

w tym:

a) według pełnionych funkcji:

  • lasów stanowiących rezerwaty przyrody - 450,95 ha (1.01.2012 r. - 1 268 ha),
  • lasów uznane za ochronne - 7 127,96 ha,
  • pozostałych lasów (lasów gospodarczych) - 15 180,19 ha,

b) według kategorii użytkowania:

  • gruntów zalesionych - 21 797,33 ha,
  • gruntów niezalesionych - 321,31 ha,

w tym do odnowienia: 102,78 ha,

  • gruntów związanych z gospodarką leśną - 640,46 ha.

Powierzchnia pozostałych gruntów (gruntów nieleśnych) - 2 666,89 ha,

w tym: przeznaczonych do zalesienia 55,09 ha.