Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Giżycko

Nadleśnictwo Giżycko

+48 87 429 98 65

+48 87 429 98 63

gizycko@bialystok.lasy.gov.pl

Gajewo, ul. Dworska 12
11-500 Giżycko

Nadleśniczy

Ilona Czujkowska

+48 87 429 98 65

email

Zastępca nadleśniczego

Krzysztof Miszkiel

+48 87 429 98 50

email

Główny księgowy

Teresa Filipczuk

+48 87 429 98 56

email

Inżynier nadzoru

Kazimierz Załęski

+48 87 429 98 58

email

Inżynier nadzoru

Tomasz Jasiński

+48 87 429 98 53

email

Sekretarz

Krzysztof Sawicki

+48 87 429 98 61

email

Stanowisko ds. Pracowniczych

Administrator Systemu Informatycznego

Posterunek Straży Leśnej

Dział Gospodarki Leśnej

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Administracyjno-Gospodarczy