Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Giżycko
Nadleśnictwo Giżycko
+48 87 429 98 65
+48 87 429 98 63

Gajewo, ul. Dworska 12
11-500 Giżycko

Nadleśniczy
Krzysztof Dąbkowski
+48 87 429 98 65
Zastępca Nadleśniczego
Krzysztof Miszkiel
+48 87 429 98 50
Główny księgowy
Halina Chojnowska
+48 87 429 98 56
Inżynier nadzoru
Kazimierz Załęski
+48 87 429 98 58
Inżynier nadzoru
Katarzyna Zalewska
+48 87 429 98 53
p.o. Sekretarza
Sławomir Kowalczyk
+48 87 429 98 65

Stanowisko ds. Pracowniczych

Magdalena Orłowska
Specjalista ds. pracowniczych.
Tel.: +48 87 429 98 62

Administrator Systemu Informatycznego

Sławomir Kowalczyk
Administrator systemu informatycznego.
Tel.: +48 87 429 98 65 wew. 72

Posterunek Straży Leśnej

Adrian Górski
Starszy strażnik leśny.
Tel.: +48 87 429 98 59, +48 502 326 005
dr inż. Antoni Dardziński
Strażnik leśny.
Tel.: +48 87 429 98 65 wew. 75
Marta Romatowska
Strażnik leśny.
Tel.: +48 87 429 98 65 wew. 75

Dział Gospodarki Leśnej

Ryszard Foltyn
Specjalista ds. handlu.
Tel.: +48 87 429 98 54
Rozalia Sawicka
Specjalista ds. gospodarki drewnem.
Tel.: +48 87 429 98 55
dr inż. Wiktor Ilwicki
Starszy specjalista ds. zagospodarownia lasu.
Tel.: +48 87 429 98 67
Stanisław Stelmasiewicz
Starszy specjalista ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i edukacji leśnej.
Tel.: +48 87 429 98 65 wew. 73
Daniel Chochulski
Specjalista ds. użytkowania lasu.
Tel.: +48 87 429 98 52
Bartłomiej Wierzchowski
Starszy referent ds. technicznych.
Tel.: +48 87 429 98 66

Dział Finansowo-Księgowy

Danuta Sznajderowicz
Specjalista ds. ekonomicznych.
Tel.: +48 87 429 98 68
Monika Werkowska
Księgowa.
Tel.: +48 87 429 98 57
Lucyna Kowalczyk
Księgowa.
Tel.: +48 87 429 98 51

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Aneta Podgórna
Specjalista ds. administracyjnych.
Tel.: +48 87 429 98 65
Marek Werkowski
Specjalista ds. zamówień.
Tel.: +48 87 429 98 65 wew. 77
Dorota Buczek
Specjalista ds. administracyjnych.
Tel.: +48 87 429 98 65 wew. 70
Grzegorz Piniaha
Specjalista ds. budownictwa.
Tel.: +48 87 429 98 64