Aktualności

Wczesną wiosną możemy go spotkać podczas leśnych spacerów na nagrzanej słońcem piaszczystej ścieżce. Lubi także zalane słońcem polany i zręby. Uwielbia przebywać w borach sosnowych, nie znosi miasta.

Wydarzenia

XX Ogólnopolskie Biegi Rodzinne, Garnizonowy Festyn Majowy, Dni rodziny - rodzina zastępcza, Postaw na rodzinę.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Biuletyn Informacji Publicznej Lasów Państwowych, to źródło informacji o aktualnych przetargach, zamówieniach i zarządzeniach.

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Informacje dla klientów i kontrahentów nadleśnictwa dotyczące oferowanego surowca drzewnego, użytków ubocznych (choinek) i materiału sadzeniowego (drzew i krzewów leśnych).

Zagrożenie pożarowe

Wykaz telefonów alarmowych na wypadek pożaru oraz informacje dotyczące aktualnego stopnia zagrożenia pożarowego lasu.

Zakazy wstępu do lasu

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.