Asset Publisher Asset Publisher

Zagrożenie pożarowe

 

 

 

Wykaz telefonów alarmowych na wypadek pożaru
 

Jednostka Adres Telefon
Państwowa Straż Pożarna
w Giżycku
ul. Białostocka 2,
11-500 Giżycko
998
87 429 91 00 
Państwowa Straż Pożarna
w Piszu
ul. Olsztyńska 40a,
12-200 Pisz
998
87 425 41 00
Punkt Alarmowo Dyspozycyjny
Nadleśnictwa Giżycko
Gajewo, ul. Dworska 12,
11-500 Giżycko
87 429 98 69
Punkt Alarmowo Dyspozycyjny
RDLP Białystok
ul. Lipowa 51,
15-424 Białystok
85 748 18 22
+48 570 250 112

 

AKTUALNY STOPIEŃ ZAGROŻENIA POŻAROWEGO LASU
obowiązujący dla Nadleśnictwa Giżycko można sprawdzić klikając na: <<link>>

Obowiązującą w Polsce metodą określenia stopnia zagrożenia pożarowego lasu (ZPL) jest metoda IBL.  Określenie stopnia zagrożenia pożarowego lasów prowadzone jest od marca (po ustąpieniu pokrywy śnieżnej) do września (lub dłużej aż do wystąpienia jesiennych opadów deszczu), w 34 strefach prognostycznych o godz. 9.00 i w miarę potrzeby o godz. 13.00. Metoda opiera się na pomiarze wilgotności ściółki sosnowej w III klasie wieku (40-60 lat) boru świeżego, wilgotności powietrza na wysokości 0,5 m przy ścianie drzewostanu i opadu. Metoda wyróżnia cztery stopnie zagrożenia, w zależności od niżej wymienionych progów wilgotności:

Stopień ZPL Wartości (%) mierzone o godzinie:
9.00 13.00
ściółki powietrza ściółki powietrza
0
Brak zagrożenia
0-60
61-75
96-100
0-100
0-40
41-75
86-100
0-100
I
Zagrożenie małe
0-40
41-60
86-95
0-95
0-30
31-40
66-85
0-85
II
Zagrożenie duże
0-20
21-40
76-85
0-85
0-15
16-30
51-65
0-65
III
Zagrożenie bardzo duże
0-20 0-75 0-15 0-50


Przedsięwzięcia ochronne podejmowane w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego:

Przedsięwzięcia ochronne Stopień zagrożenia
0 I II III
 Utrzymanie dyżuru w PAD RDLP x x x x
 Utrzymanie dyżurów PAD Nadleśnictwa  -   x*  x   x 
 Wprowadzenie dyżuru (w tym także domowego) dla osoby wyznaczonej do wzmocnienia obsady PAD na potrzeby organizowania akcji ratowniczo-gaśniczych - - - x*
 Wykonywanie zadań przez pełnomocnika nadleśniczego - x x x
 Dyżurowanie obserwatorów na dostrzegalniach pożarowych oraz w pozostałych punktach obserwacyjnych - x* x x
 Patrolowanie w rejonach szczególnie zagrożonych pożarem - według oddzielnego planu nadleśnictwa - - - x
 Uruchomienie patroli lotniczych - według oddzielnego planu RDLP - - - x
 Wprowadzenie stanu pogotowia dla usługodawców, do bezzwłocznego użycia sprzętu mechanicznego i gospodarczego wraz z obsługą - - x x
 Wprowadzenie okresowego zakazu wstępu do lasu - według kryteriów wynikających z obowiązujących przepisów i opracowanych zasad - - - x
 Wprowadzenie stanu pogotowia dla całego składu osobowego nadleśnictwa - według oddzielnego planu nadleśnictwa - - - x
 Stopień gotowości startowej** dla gaśniczych statków powietrznych [min] - 15 10 5
 Koordynacja wszystkich działań przez RDLP x x x x

Objaśnienia do tabeli:
x - oznacza wykonywanie czynności od godz. 900 - do zachodu słońca,
x* - nadleśnictwo może - w porozumieniu z RDLP - ustalić inne godziny dyżurowania lub od niego odstąpić,
** - czas od zadysponowania statku powietrznego do wykonania startu.

 

W razie, gdy występuje duże zagrożenie pożarowe na podstawie art. 26 pkt. 3 ustawy o lasach (Dz. U. Nr 101 poz 444) Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa.