Położenie

Na terenie prastarej puszczy Galindzkiej, pomiędzy obecnymi puszczami Borecką a Piską, lodowiec odcisnął w ziemi swoje piętno w postaci Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Tu wielki błękit jezior miesza się z zielenią lasów i pól.

Galeria zdjęć

Podobnie jak 102 lata temu na przedpolach Giżycka naprzeciw siebie stanęli żołnierze dwóch wrogich armii: Cesarstwa Niemieckiego oraz Imperium Rosyjskiego. W dniu 4 lutego 2017 roku w Lesie Miejskim w Gajewie koło Giżycka wojska te odegrały inscenizację walk przypominających o wydarzeniach z tzw. „Zimowej bitwy na Mazurach” z 1915 roku.

Historia

W 2014 roku Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku obchodziła jubileusz 70-lecia utworzenia.

Organizacja nadleśnictwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r.