Location

Na terenie prastarej puszczy Galindzkiej, pomiędzy obecnymi puszczami Borecką a Piską, lodowiec odcisnął w ziemi swoje piętno w postaci Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Tu wielki błękit jezior miesza się z zielenią lasów i pól.

Photo gallery

"Bitwa zimowa na Mazurach" nieodbyła by się bez rekonstruktorów. 3 lutego 2019 roku w Lesie Miejskim w Gajewie k. Giżycka gościliśmy: SRH Marienburg, SRH 152 Pułk Piechoty, SRH 79 Pułk Piechoty, SRH Pionierzy 40 Pułku Piechoty, SRH Gloria Victoria, GRH Garnizon Suwałki, SH Na Posterunku, GRH Gwardia Twierdzy Boyen 147 Pułk Piechoty, GRH 14 Pułk Strzelców Syberyjskich, Jednostka Strzelecka 1006 Płońsk, 22 Niżegrodzkij Pułk Piechoty (PL), Klubas Grenadierus (LT), Latvian History Reenactment Association (LV), 114 Nowotorżskij Piechotnyj Połk (Kaliningrad - RU), 8 Wostocznopruskij 45 Piechotnyj Połk (Moskwa - RU), Ostfront (Kaliningrad - RU), Wojenno-Istoriczeskij Kłub Epocha (Mińsk - BY). Specjalne podziękowania dla żołnierzy/piłkarzy 1st The Queen's Dragoon Guards (GB). DZIĘKUJEMY!!!

History

W 2014 roku Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku obchodziła jubileusz 70-lecia utworzenia.

Forest district arrangement

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r.