Położenie

Na terenie prastarej puszczy Galindzkiej, pomiędzy obecnymi puszczami Borecką a Piską, lodowiec odcisnął w ziemi swoje piętno w postaci Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Tu wielki błękit jezior miesza się z zielenią lasów i pól.

Galeria zdjęć

Inscenizacja walk z sierpnia 1914 roku w Lesie Miejskim w Gajewie koło Giżycka. <br><br> Małgorzata Just obdarzona przecudnym głosem, córka starego leśniczego z Lasu Miejskiego, Friedricha Justa, od dłuższego czasu kochała się w Maxie, najmłodszym z synów Leopolda Walocha. Jeszcze w lipcu 1914 roku było głośno, że wkrótce odbędą się ich zaręczyny. Niestety wybuch wojny pokrzyżował ich plany. Max został zmobilizowany do wojska i miał wyruszyć do walki z Rosjanami, których armia coraz bardziej zbliżała się do Giżycka. Jakie były ich dalsze losy można było zobaczyć na Pikiniku Historycznym pn. Operacja Boyen 2016, zorganizowanym w Lesie Miejskim w dniu 11.08.2016 r.

Historia

W 2014 roku Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku obchodziła jubileusz 70-lecia utworzenia.

Organizacja nadleśnictwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r.