The forests of Forest District

Nadleśnictwo Giżycko to ponad 25 tyś. ha wielofunkcyjnych obszarów leśnych położonych w samym centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Teren ten stanowi zlepek bardzo urozmaiconej mozaiki ekosystemów, będących środowiskiem życia licznych gatunków roślin i zwierząt.

Forests of the region

Cechą charakterystyczną lasów w naszym regionie jest występowanie dużych, zwartych kompleksów leśnych - puszcz.

Polish Forests

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

Maps of Forests

Mapa terenów leśnych w Polsce.

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.