polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż samochodów

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów: Suzuki Jimny i Nissan Pick-Up.

Gajewo, dnia 14  marca 2019 roku

Znak sprawy: SA.40.5.2019.DB

OGŁOSZENIE

Dotyczy sprzedaży:

 1. Samochodu osobowego SUZUKI Jimny;
 2. Samochodu ciężarowego NISSAN Pick-Up.

Działając na podstawie Zarządzenia nr 41/18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Nadleśnictwie Giżycko oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., Nr 97, poz. 443) ogłaszam przetarg nieograniczony pisemny:

 1. Przedmiot sprzedaży:
  1. SUZUKI Jimny
 • Marka pojazdu/typ/model: SUZUKI FJ Jimny
 • Rok produkcji: 2011
 • Nr rejestracyjny: NGI 23012
 • Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
 • Pojemność/moc silnika: 1328cm3 / 62,5 kW
 • Numer identyfikacyjny /VIN/:JSAFJB43V00510945
 • Kolor: Grafitowy
 • Rodzaj nadwozia: kombi
 • Rodzaj silnika: niskoprężny, czterosuwowy
 • Masa własna/dopuszczalna masa całkowita: 1060 kg / 1420 kg
 • Maksymalna masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem: 1300 kg
 • Maksymalna masa ciągniętej przyczepy bez hamulca: 350 kg
 • Data pierwszej rejestracji: 18.07.2011 r.
 • Data ważności badania technicznego: 11.07.2019 r.
 • Data ważności ubezpieczenia OC: 13.03.2020 r. (płatność
 • w okresach kwartalnych)
 • Rodzaj skrzyni biegów: M5
 • Ogólny przebieg pojazdu: 132 527 km
 • Liczba cylindrów: 4 cylindrowy
 • Liczba drzwi: 2
 • Liczba miejsc: 4
 • Liczba osi / napęd na osie: 2 / na dwie osie (4WD)
 • Rozstaw osi/kół: 2250±10 mm / 1360 mm±10
 • Wyposażenie: standardowe
 1. NISSAN Pick-Up
 • Marka pojazdu/typ/model: NISSAN Pick-Up
 • Rok produkcji: 2002
 • Nr rejestracyjny: NGI J354
 • Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy
 • Pojemność/moc silnika: 2488cm3 / 98 kW
 • Numer identyfikacyjny /VIN/: JN1CPUD22U0771517
 • Kolor: Czerwony
 • Rodzaj nadwozia: Pick-Up
 • Rodzaj silnika: wysokoprężny - Diesel
 • Masa własna/dopuszczalna ładowność: 1570 kg / 925 kg
 • Data pierwszej rejestracji: 05.11.2002
 • Data ważności badania technicznego: 22.08.2019 r.
 • Data ważności ubezpieczenia OC: 16.11.2019 r
 • Rodzaj skrzyni biegów: manualna
 • Ogólny przebieg pojazdu: 264 304 km
 • Liczba drzwi: 4
 • Liczba miejsc: 5
 • Liczba osi / napęd na osie: 2 / na dwie osie
 • Wyposażenie: hak
 1. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazdy: Samochody można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, ul. Dworska 12, Gajewo, 11-500 Giżycko po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu 87 429 98 61. Osobą upoważnioną do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest Krzysztof Sawicki – Sekretarz Nadleśnictwa Giżycko, lub inny pracownik działu administracyjno-gospodarczego.
 2. Kwota wywoławcza pojazdów:
 1. SUZUKI Jimny: 18463,75 zł. netto słownie: osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 7 75/100;
 2. NISSAN Pick-Up : 3900,00 zł. netto słownie: trzy tysiące dziewięćset  złotych.

Do powyższych cen netto zostanie naliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %. W formularzu ofertowym należy wskazać kwotę netto.

 1. Tryb sprzedaży: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu pisemnego (ofertowego) nieograniczonego. Postępowanie prowadzone jest przez komisję powołaną Zarządzeniem nr 41/18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Nadleśnictwie Giżycko.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie (podpisanej z dopiskiem: „Oferta kupna samochodu Suzuki Jimny”, „Oferta kupna samochodu NISSAN Pick-Up” lub „Oferta kupna samochodów SUZUKI Jimny i NISSAN Pick-Up”), najpóźniej do dnia 28.03.2019 r. do godz. 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, ul. Dworska 12, Gajewo, 11-500 Giżycko – Sekretariat.
 3. Oferta powinna zawierać:
 • Imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy, jej siedzibę, nr NIP
 • Datę sporządzenia oferty
 • Oferowaną cenę nabycia
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu
 • Podpis składającego ofertę
 • Obowiązek informacyjny RODO

Jeżeli oferta nie będzie spełniać wyżej wymienionych wymagań oferta zostanie odrzucona – wzór załącznik nr 1.

 1. Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert przetargowych przez Komisję przetargową odbędzie się dnia 28.03.2019 r. o godz. 9:15 w siedzibie Nadleśnictwa Giżycko, ul. Dworska 12, Gajewo, 11-500 Giżycko – sala konferencyjna parter.
 2. Informacje dodatkowe: Przy wyborze ofert nadleśnictwo będzie się kierowało jedynie jako kryterium ceną oferenta. Przedmiot sprzedaży nabędzie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę. Jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę, nadleśnictwa zastrzega sobie prawo wyboru ofert, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Rady ministrów z dnia 05.10.1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r. Nr 97, poz. 443 z późn. zm.).
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu ponosi oferent – kupujący.