polski polski English English

Asset Publisher Asset Publisher

Działania leśników w walce z ASF i kłusownictwem

Od początku bieżącego roku na terenach leśnych Nadleśnictwa Giżycko służby leśne znalazły cztery martwe dziki zarażone ASF.

W siedzibie Nadleśnictwa Giżycko odbywają się liczne spotkania z inicjatywy nadleśniczego i powiatowego lekarza weterynarii, przy udziale przedstawicieli kół łowieckich, powiatowego inspektoratu weterynarii, wojska, PZŁ, pracowników urzędu gminy.

Spotkania mają głównie na celu sprawne zaplanowanie, rozpisanie zadań, wyznaczenie osób odpowiedzialnych i przeprowadzenie w terenie akcji poszukiwania padłych dzików.

Organizowanie akcji jest szczególnie ważne, gdyż najczęstszym sposobem zarażenia trzody chlewnej jest bezpośredni kontakt ludzi i zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstw rolnych np. psów, kotów i gryzoni z chorymi zwierzętami. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa ASF na terenach leśnych polega między innymi na usuwaniu martwych dzików.

W ostatnim czasie w lasach Nadleśnictwa Giżycko odbywają się liczne kontrole terenowe z udziałem służb leśnych, policji i myśliwych mające na celu ograniczenie kłusownictwa.

Prowadzone akcje zdejmowania wnyków i ich wyniki uzasadniają konieczność ich dalszej kontynuacji i zwiększenia ilości kontroli w terenie z użyciem nowoczesnych technik monitoringu i obserwacji zarówno w dzień jak i w nocy.