Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat - Jezioro Dobskie

Rezerwat przyrody został powołany Zarządzeniem nr 15 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1963 roku (M.P. Nr 27 poz. 139) początkowo pod nazwą „Głazowisko Fuledzki Róg" a następnie zostały dołączone wyspy z rezerwatu „Wyspy na Jeziorze Dobskim i Kisajno" (M.P. Nr 24 poz. 275 z 1976 roku).  Został  w ten sposób powołany rezerwat przyrody „Jezioro Dobskie" (M.P. Nr 17 poz. 119 z 1989 roku) obejmujący akwen z wyspami oraz półwysep Fuledzki Róg.

 

Rezerwat „Jezioro Dobskie" został utworzony w celu:

  • ochrony reliktowego krajobrazu polodowcowego, zachowanego jak dotąd w nienaruszonym stanie,
  • ochrony pierwotnego charakteru głazowiska w utworach morenowych,
  • zapewnienia odpoczynku ptactwa w okresie przelotów,
  • zapewnienia miejsca zlotów jesiennych i wiosennych żurawi,
  • ochrony piękna krajobrazu na zadrzewionych i wysokich brzegach Jeziora Dobskiego oraz zadrzewionych wysp,
  • ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego,
  • ochrony wyjątkowo licznej kolonii kormoranów (wyspa Wysoki Ostrów) oraz gniazdowania chronionych ptaków drapieżnych.

Proszę kliknąć na panoramę, aby ją zobaczyć w całości!

Rezerwat położony jest w leśnictwie Kamionki i obecnie obejmuje Jezioro Dobskie oraz znajdujące się na nim wyspy: Gilma, Lipka, Wysoki Ostrów (zwany też Wyspą Kormoranów), Heleny, Ilmy Wielkie i półwysep Fuledzki Róg. Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy, czyli zakaz używania silników spalinowych i sygnałów dźwiękowych.

fot. Wyspa Wysoki Ostrów (zwana też Wyspą Kormoranów).

Powierzchnia rezerwatu wynosi 1833,20 ha, z czego w zarządzie nadleśnictwa znajduje się 57,19 ha, natomiast samo Jezioro Dobskie jest administrowane przez Polski Związek Wędkarski. Jest to rezerwat krajobrazowy-częściowy. Panującymi tu gatunkami w drzewostanach są olsza czarna, lipa, osika, brzoza brodawkowata i omszona z domieszkami dębu, grabu, wiązu, wierzby.

fot. Jezioro i jego brzegi są też miejscem odpoczynku i żerowania ptaków, podczas jesiennych i wiosennych wędrówek.

Wokół wysp i na obrzeżach jeziora występują rozległe szuwary stanowiące miejsce gniazdowania licznego ptactwa wodnego. Na wyspie Wysoki Ostrów występuje kolonia kormoranów i czapli siwej, którą ptaki zasiedliły w latach II wojny światowej. W 2011 roku gniazdowało w tym miejscu około 700 par kormoranów.


Kormoran suszący skrzydła. (Zdjęcie pochodzi z albumu z audiobookiem "Wyspa kormoranów" Włodzimierza Puchalskiego, wydanego przez Lasy Państwowe.")

Jezioro i jego brzegi są też miejscem odpoczynku i żerowania ptaków przelotnych. Jezioro otaczają morenowe wzniesienia o łagodnych stokach od strony wschodniej i zachodniej pokryte licznymi głazami narzutowymi. Liczne głazy występują też pod powierzchnią wody. Fuledzki Róg jest przykładem reliktowego krajobrazu polodowcowego, mający charakter pierwotnego głazowiska.

 fot. Głazy narzutowe na półwyspie Fuledzki Róg.

Fragment rezerwatu "Głazowisko Fuledzki Róg". Fot. Wacław Radzinowicz rok.1965.