Asset Publisher Asset Publisher

Parki krajobrazowe

Mazurski Park Krajobrazowy – położony jest na pograniczu dwóch odmiennych form geomorfologicznych – moreny i sandrów, chroni wielkie bogactwo świata roślin i zwierząt, obfitość lasów, torfowisk, Jezior i wód płynących.

 Rys. Granice zasięgu Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
(źródło: http://www.mazurskipark.pl)

Utworzony został w grudniu 1977 roku, na podstawie Uchwały nr X/38/77 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 8.12.1977 roku oraz Uchwały nr VII/31/77 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach. Powołany został w celu zabezpieczenia i Ochrony wybitnych wartości środowiska przyrodniczego Pojezierza Mazurskiego: młodego krajobrazu polodowcowego, ukształtowanego w czasie najmłodszych faz zlodowacenia bałtyckiego. Składa się na ten krajobraz nie tylko tak niezmiernie typowa dla tych ziem rzeźba powierzchni ziemi, lecz także duże bogactwo i piękno tutejszego świata roślin i zwierząt, tak bardzo charakterystycznego dla północno-wschodniej Polski. Jest jeden z największych parków krajobrazowych w Polsce. Park obejmuje swoimi granicami obszar liczący 53 655 ha, położony pomiędzy Mrągowem, Orzyszem, Piszem i Starymi Kiełbonkami. Lasy zajmują ponad 29 000 ha, rzeki i jeziora ok. 17 000 ha, a reszta to użytki rolne i tereny zabudowane. Wokół niego wyznaczono strefę ochronną o powierzchni 18 608 ha. Obszar parku przedstawia w całości młody krajobraz polodowcowy, zawdzięczający swoja współczesna budowę geomorfologiczną w głównej mierze działania lądolodu skandynawskiego i jego wód roztopowych. W granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego znajduje się największe w Polsce jezioro Śniardwy oraz północna część Puszczy Piskiej z rzeką Krutynią. Park położony jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i obejmuje swoimi granicami części gmin: Piecki, Mrągowo, Świętajno, Ruciane Nida, Mikołajki, Orzysz i Pisz, zajmując pogranicze trzech powiatów: mrągowskiego, piskiego i szczycieńskiego. Północno-wschodnim zasięgiem obejmuje fragment obszaru Nadleśnictwa Giżycko położony w obrębie Orzysz – część leśnictwa Jelenia Góra. Powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo Giżycko objęta granicą Mazurskiego Parku Krajobrazowego wynosi niespełna 72,36 ha, natomiast jego otuliny około 1300 ha. W granicach otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego na terenie Nadleśnictwa Giżycko znajduje się rezerwat torfowiskowy „Jeziorko koło Drozdowa".