Asset Publisher Asset Publisher

ONG

Obszary nieobjęte gospodarowaniem
w Nadleśnictwie Giżycko

Obszary nieobjęte gospodarowaniem są to ekosystemy, zachowane w stanie zbliżonym do naturalnego. Są one wyłączone z użytkowania w ramach gospodarki leśnej, przede wszystkim z pozyskania drewna. Ekosystem poddany jest naturalnym procesom sukcesyjnym w nienaruszonym stanie do naturalnej śmierci i rozkładu drewna. Powierzchnia ogólna lasów nieobjętych gospodarowaniem w Nadleśnictwie Giżycko wynosi 2813,18 ha, co stanowi 11,07% powierzchni leśnej (bez rezerwatów i powierzchni kęp ekologicznych). W skład tej powierzchni wchodzi przekrój wszystkich siedlisk i drzewostanów występujących na terenie nadleśnictwa.

ZESTAWIENIE ONG - 29.02.2012 r.

 STL lub rodz pow  Pow (ha)  Pow STL lub rodz powierzchni
w Nadleśnictwie 
%
 BAGNO 1012,89 1138,79 88,94
 BB 54,39 56,35  96,52 
 BMB 96,39 185,99 51,83
 BMŚW 29,09 5385,77 0,54
 BMW 3,91 57,38 6,81
 BŚW 1,65 362,95 0,45
 E-LZ 60,27 99,86 60,35
 E-Ł 19,2 110,38 17,39
 E-N 237,09 269,46 87,99
 E-WP 3,78 5,1 74,12
 KANAŁ   3,64 0,00
 LINIE 0,21 192,11 0,11
 LMB 564,81 1491,54 37,87
 LMŚW 115,51 8166,31 1,41
 LMW 13,84 225,65 6,13
 LŚW 93,69 4070,88 2,30
 LW 83,75 589,35 14,21
 Ł 1,83 248,32 0,71
 N KOP 0,4 2,95 13,56
 OL 405,64 1766,65 22,96
 OLJ 1,15 41,81 2,75
 PS 5,19 157,57 3,29
 ROWY 1,05 73,65 1,43
 ROWY-R 6,39 26,92 23,74
 TER ZDEW 0,42 7,61 5,52
 ZIELEŃ 0,64 2,42 26,45
RAZEM:   2813,18  24739,41 11,37

STL - Siedliskowy Typ Lasu.

Do pobrania: