Położenie

Na terenie prastarej puszczy Galindzkiej, pomiędzy obecnymi puszczami Borecką a Piską, lodowiec odcisnął w ziemi swoje piętno w postaci Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Tu wielki błękit jezior miesza się z zielenią lasów i pól.

Galeria zdjęć

9 września 2018 r. – Uroczysko Las Miejski w Gajewie koło Giżycka.

Historia

W 2014 roku Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku obchodziła jubileusz 70-lecia utworzenia.

Organizacja nadleśnictwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r.