Asset Publisher Asset Publisher

Cennik drewna

Nadleśnictwo Giżycko oferuje drewno, które jest surowcem ekologicznym i w Polsce całkowicie odnawialnym, niezbędnym dla ludzi pragnących żyć w zgodzie z naturą. Lasy Państwowe to największy i profesjonalny dostawca certyfikowanego drewna na rynku, gwarantujący pozyskanie surowca w sposób niezagrażający trwałości lasów.

Cennik detaliczny na surowiec drzewny – 2017 r.
(ceny brutto m³/PLN) obowiązuje od dnia 20.02.2017 r.

Cennik według cen brutto, zawiera podatek VAT w wysokości:
8% - na drewno opałowe (S4 i M2), 23% - na pozostałe drewno.

Surowiec wielkowymiarowy

Lp. Gatunek Klasa jakości Cena PLN/1m3 loko las po zrywce
Klasa grubości
1 2 3
1. Sosna WA0   516,60  633,45 
WB0 348,09  428,04  489,54 
WC0 316,11  370,23  421,89 
WD 242,31  263,22  286,59 
2. Świerk WA0   499,38  603,93 
WB0 387,45  434,19  476,01 
WC0 321,03  373,92  421,89 
WD 250,92  277,98  321,03 
3. Jesion WA0   1 152,51  1 509,21 
WB0 752,76  899,13  1 082,40 
WC0 514,14  651,90  774,90 
WD 350,55  440,34  532,59 
4. Dąb WA0   1 874,52  2 398,50 
WB0 843,78  1 355,46  1 944,63 
WC0 648,21  933,57  1 258,29 
WD 356,70  610,08  843,78 
5. Olcha WA0   526,44  590,40 
WB0 321,03  378,84  451,41 
WC0 264,45  305,04  354,24 
WD 225,09  253,38  285,36 
6. Osika WA0   355,47  371,46 
WB0 258,30  289,05  323,49 
WC0 221,40  249,69  275,52 
WD 194,34  214,02  231,24 
7. Klon WA0   499,38  562,11 
WB0 287,82  372,69  468,63 
WC0 249,69  296,43  364,08 
WD 205,41  244,77  296,43 
8. Dąb
czerwony
WA0   1 134,06  1 452,63 
WB0 510,45  820,41  1 177,11 
WC0 392,37  565,80  761,37 
WD 216,48  369,00  510,45 
9. Brzoza WA0   610,08  728,16 
WB0 412,05  479,70  548,58 
WC0 335,79  377,61  434,19 
WD 290,28  319,80  346,86 
10. Lipa WA0   560,88  680,19 
WB0 334,56  429,27  490,77 
WC0 280,44  325,95  387,45 
WD 254,61  282,90  317,34 
11. Modrzew WA0   586,71  696,18 
WB0 435,42  484,62  564,57 
WC0 345,63  403,44  462,48 
WD 249,69  273,06  303,81 
12. Daglezja WA0   616,23  715,86 
WB0 469,86  526,44  579,33 
WC0 396,06  458,79  514,14 
WD 301,35  330,87  375,15 
13. Topola WA0   362,85  409,59 
WB0 263,22  297,66  334,56 
WC0 233,70  261,99  290,28 
WD 198,03  223,86  250,92 
14. Grab WA0   330,87  364,08 
WB0 258,30  284,13  324,72 
WC0 215,25  238,62  266,91 
WD 182,04  199,26  220,17 
15. Buk WA0   616,23  779,82 
WB0 318,57  408,36  535,05 
WC0 254,61  318,57  408,36 
WD 230,01  254,61  280,44 
16. Wiąz WA0   558,42  680,19 
WB0 270,60  441,57  528,90 
WC0 202,95  266,91  322,26 
WD 163,59  200,49  234,93 

 

Surowiec średniowymiarowy

Sortyment Gatunek Cena
S 4  Świerk 111,24 
 Sosna, inne iglaste 117,72 
 liściaste miękkie 102,50 
 Olcha 116,64 
 liściaste twarde 142,56 

 

Sortyment Gatunek Cena
S 3a*  iglaste 65,19 
 liściaste miękkie 72,57 
 liściaste twarde 81,18 

*Pozyskane kosztem nabywcy

Sortyment Gatunek Cena
S 3b  Sosna, Modrzew 221,40 
 Sosna, Modrzew z drzew ściętych* 184,50 
 Świerk 233,70 
 Świerk z drzew ściętych* 196,80 

*Pozyskane kosztem nabywcy

 

Lp. Gatunek Sortyment Klasa grubości Cena
1. Sosna  S2 1,0 - 2,6 m  a  od 5 cm 190,65 
 S2 3,0*  a  od 5 cm 246,00 
 S2 1,0 - 1,5 m  b gk  od 13 cm 255,84 
 S2 1,6 - 2,6  b gd  od 13 cm 261,99 
2. Świerk  S2 1,0 - 2,6 m  a  od 5 cm 177,12 
 S2 3,0*  a  od 5 cm 246,00 
 S2 1,0 - 1,5 m  b gk  od 13 cm 255,84 
 S2 1,6 - 2,6  b gd  od 13 cm 265,68 
3. Modrzew  S2 1,0 - 2,6 m  a  od 5 cm 164,82 
 S2 3,0*  a  od 5 cm 264,45 
 S2 1,0 - 1,5 m  b gk  od 13 cm 255,84 
 S2 1,6 - 2,6  b gd  od 13 cm 277,98 
4. Brzoza  S2 1,0 - 2,6 m  a  od 5 cm 185,73 
 S2 3,0  a  od 5 cm  
 S2 1,0 - 1,5 m  b gk  od 13 cm 242,31 
 S2 1,6 - 2,6  b gd  od 13 cm 254,61 
5. Olcha  S2 1,0 - 2,6 m  a  od 5 cm 151,29 
 S2 3,0  a  od 5 cm  
 S2 1,0 - 1,5 m  b gk  od 13 cm 210,33 
 S2 1,6 - 2,6  b gd  od 13 cm 218,94 
6.

Topola

Wierzba

Lipa

 S2 1,0 - 2,6 m  a  od 5 cm 131,61 
 S2 3,0  a  od 5 cm  
 S2 1,0 - 1,5 m  b gk  od 13 cm 199,26 
 S2 1,6 - 2,6  b gd  od 13 cm 202,95 
7. Jesion  S2 1,0 - 2,6 m  a  od 5 cm 238,62 
 S2 3,0  a  od 5 cm  
 S2 1,0 - 1,5 m  b gk  od 13 cm 328,41 
 S2 1,6 - 2,6  b gd  od 13 cm  
8.

Dąb

Grab

 S2 1,0 - 2,6 m  a  od 5 cm 198,03 
 S2 3,0  a  od 5 cm 270,60 
 S2 1,0 - 1,5 m  b gk  od 13 cm 328,41 
 S2 1,6 - 2,6  b gd  od 13 cm 511,68 
9.

Wiąz, Klon,

Dąb czerwony

Jawor, Buk

 S2 1,0 - 2,6 m  a  od 5 cm 191,88 
 S2 3,0  a  od 5 cm  
 S2 1,0 - 1,5 m  b gk  od 13 cm 242,31 
 S2 1,6 - 2,6  b gd  od 13 cm  
10. Osika  S2 1,0 - 2,6 m  a  od 5 cm 134,07 
 S2 3,0  a  od 5 cm  
 S2 1,0 - 1,5 m  b gk  od 13 cm 199,26 
 S2 1,6 - 2,6  b gd  od 13 cm  

*Sortyment przeznaczony o grodzenia, średnica maksymalna w k bk 18 cm Db, 16 cm dla Md, So, Św.

Sortyment Gatunek Klasa grubości Cena
S 10  Sosna  gk od 5 cm 321,03 
 Sosna  gk od 10 cm 324,72 
 Świerk  gk od 5 cm 282,90 
 Świerk  gk od 10 cm 323,49 

 

Sortyment Gatunek Cena
M 2*  Iglaste 39,96 
 lisciaste 48,60 

*Pozyskane kosztem nabywcy

 

Źródło: Zarządzenie Wewnętrzne nr 8/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Giżycko z dnia 20.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania cennika  cen detalicznych surowca drzewnego, obowiązującego w 2017 roku.