polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

AKTUALNA SYTUACJA EPIZOOTYCZNA W ZAKRESIE ASF

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF), związaną z pojawianiem się nowych ognisk tej choroby u świń oraz przypadków u dzików, informujemy że analiza czynników ryzyka wskazuje na fakt, że to właśnie czynnik ludzki jest jednym z najbardziej nieprzewidywalnych wektorów szerzenia się ASF. Stosowanie się do obowiązujących procedur, ograniczy możliwość wniknięcia i rozprzestrzeniania się ASF.

Jednocześnie przypominamy o konieczności niezwłocznego zgłaszania do właściwego powiatowego lekarza weterynarii, informacji o znalezieniu martwych dzików lub odstrzelonych chorych w celu pobrania próbek do badań laboratoryjnych zarówno w kierunku afrykańskiego pomoru świń, jak i klasycznego pomoru świń.

Sytuacja epizootyczna odnośnie ASF w Polsce
oraz
aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami

Więcej informacji dotyczących ASF znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego.

Materiały do pobrania