polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

9.01.2018 - Zaprszenie do składania ofert

Na wykonanie usług w zakresie odśnieżania dróg leśnych w Nadleśnictwie Giżycko.

Gajewo, dnia 8 stycznia 2018 r.

Znak sprawy: SA.2300.1.2018.MWe

 

Zaproszenie do składania ofert

Nadleśnictwo Giżycko niniejszym zaprasza wszystkich chętnych do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym poza wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 rok, poz. 1579 ze zm.) pod nazwą: Wykonanie usług w zakresie odśnieżania dróg leśnych w Nadleśnictwie Giżycko.

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy określone zostały we wzorze umowy, a ofertę należy złożyć zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do zaproszenia.
Termin składania ofert ustala się na dzień 12 stycznia 2018 roku do godz. 10:00.

Materiały do pobrania