polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

29.05.2018 - Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na usługi geodezyjne.

Gajewo, dnia 29.05.2018 r.

Znak spr. SA.270.5.2018.MWe

 

Zamawiający i prowadzący postępowanie zapraszają

do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówienia:

 

Usługi geodezyjne w zakresie wznowienia słupków granicznych granic gruntów leśnych w liczbie 102 sztuk oraz wydzielenie z działek nr 81/8 (gmina Giżycko, obręb Kruklin), 304/5 (gmina Giżycko, obręb Gajewo) dróg leśnych, jako odrębne działki oraz wydzielenie drogi o pow. 0,24 ha z działki 330/5 (gmina Giżycko, obręb miasto Giżycko).

 


Gajewo, dnia 15 czerwca 2018 roku

Znak sprawy: SA.270.5.2018.MWe

Dotyczy: postępowania SA.270.5.2018.MWe pn.: „Usługi geodezyjne w zakresie wznowienia słupków granicznych granic gruntów leśnych w liczbie 102 sztuk oraz wydzielenie z działek nr 81/8 (gmina Giżycko, obręb Kruklin), 304/5 (gmina Giżycko, obręb Gajewo) dróg leśnych, jako odrębne działki oraz wydzielenie drogi o pow. 0,24 ha z działki 330/5 (gmina Giżycko, obręb miasto Giżycko).”


Nadleśnictwo Giżycko jako Zamawiający informuje, iż w postepowaniu prowadzonym poza wymogami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) pn.: Usługi geodezyjne w zakresie wznowienia słupków granicznych granic gruntów leśnych w liczbie 102 sztuk oraz wydzielenie z działek nr 81/8 (gmina Giżycko, obręb Kruklin), 304/5 (gmina Giżycko, obręb Gajewo) dróg leśnych, jako odrębne działki oraz wydzielenie drogi o pow. 0,24 ha z działki 330/5 (gmina Giżycko, obręb miasto Giżycko), złożono następujące oferty:

  • GEOB Usługi Geodezyjne Piotr Kusek ul. M. Reja 78/36, 16-400 Suwałki,– cena oferty 44 710,50 zł brutto;
  • Usługi Geodezyjne Artur Staniszewski Gawrych Ruda 191, 16-402 Suwałki – cena oferty 36 777,00 zł brutto.

Gajewo, dnia 15 czerwca 2018 roku

Znak sprawy: SA.270.5.2018.MWe

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nadleśnictwo Giżycko niniejszym informuje, iż w postepowaniu prowadzonym poza wymogami ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 rok, poz. 1579 ze zm.) pod nazwą: Usługi geodezyjne w zakresie wznowienia słupków granicznych granic gruntów leśnych w liczbie 102 sztuk oraz wydzielenie z działek nr 81/8 (gmina Giżycko, obręb Kruklin), 304/5 (gmina Giżycko, obręb Gajewo) dróg leśnych, jako odrębne działki oraz wydzielenie drogi o pow. 0,24 ha z działki 330/5 (gmina Giżycko, obręb miasto Giżycko), dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez: Usługi Geodezyjne Artur Staniszewski Gawrych Ruda 191, 16-402 Suwałki, NIP 844-104-69-69, REGON 790745320.