polski polski English English

Lista aktualności Lista aktualności

26.07.2018 - Polskie przysłowia z lasem w tle

Prawda czy fikcja?

Nie nosi się drewna do lasu.

Strażnicy leśni z Nadleśnictwa Giżycko podczas jednego z popołudniowych patroli spotkali nietypowego spacerowicza. Mieszkaniec jednej z podleśnych wsi przemierzał leśne ostępy dźwigając na plecach dwumetrowy wyrzynek* sosnowego drewna. Na widok strażników natychmiast rzucił wałek w gęstą ściółkę. Zaciekawieni sytuacją pracownicy nadleśnictwa zapytali go w jakim celu i dokąd niesie ten ciężar? Odpowiedź była zaskakująca: ”Ja tu ten wałek znalazłem, tak sobie leżał. To go przyniosłem tu do lasu odłożyć.” Jak widać od każdej reguły są wyjątki i zdarza się nawet, że ktoś nosi drewno do lasu. Niestety strażnicy ze smutkiem przyznają, iż w swojej pracy mają do czynienia głównie z wynoszeniem drewna z lasu. Oczywiście są to niechlubne wyjątki, bo znamienita większość naszego społeczeństwa przed wyniesieniem drewna z lasu wykupuje na nie asygnatę u miejscowego leśniczego. Pierwsze przysłowie, poza drobnymi wyjątkami zgadza się, więc z rzeczywistością.

Im dalej w las tym więcej drzew.

W przyrodzie i gospodarce leśnej naprawdę bywa różnie. Nie można jednak stwierdzić jednoznacznie, że drzewa wewnątrz lasu rosną w gęstszych skupieniach niż na jego skraju. Czasem jest wręcz odwrotnie, bo dopiero po przedarciu się przez przydrożną gęstwinę możemy odpocząć na polanie, na której drzew nie ma wcale. Podczas odnawiania lasu poprzez sadzenie więźba** na całej powierzchni jest taka sama dla danego gatunku. Podczas kolejnych zabiegów hodowlanych oraz w trzebieżach*** leśniczy dba o to aby zwarcie**** w całym drzewostanie była jednakowa co zapewni mu stabilność i odpowiednie warunki wzrostu. Przysłowie mija się, więc z leśną rzeczywistością.

Nauka nie poszła w las.

Oj, poszła, poszła. Leśnictwo to żadne czary, ani hobby, ani samowolka. Leśnictwo to bardzo poważna dziedzina nauki. O tym, że nauka poszła w las świadczy najlepiej Instytut Badawczy Leśnictwa*****, Leśny Bank Genów****** oraz wiele polskich uczelni kształcących inżynierów, magistrów, doktorów i profesorów nauk leśnych. Przecięty Polski Leśniczy posiada tytuł inżyniera, a nierzadko magistra inżyniera. Bez badań naukowych nie udałoby się także odbudować populacji żubra w Polsce. Dzięki staraniom leśnych naukowców coraz lepiej mają się polskie rysie, cietrzewie czy głuszce. Wielką rolę w ochronie przeciwpożarowej lasu odgrywają też nowoczesne stacje meteorologiczne dzięki którym można precyzyjnie określać stopnie zagrożenia. Przysłowie bardzo mija się z rzeczywistością.

 

 

*Wyrzynek - drewno okrągłe wielkowymiarowe o długości od 0,5 m do 2,6 m.

**Więźba - układ i odległość między sadzonkami w uprawie leśnej

***Trzebi – cięcie wykonywane w drzewostanach polegające na usuwaniu drzew gospodarczo niepożądanych

****Zwarcie drzewostanu - wzajemne położenie koron drzew, stopień wypełnienia przestrzeni nad glebą koronami drzew, wpływa na ilość i jakość produkcji drewna, ponieważ w celu osiągnięcia maksymalnej produkcji ilościowej przy zachowaniu dobrej jakości, drzewa powinny rosnąć blisko siebie, stykając się brzegami swych prawidłowo rozwiniętych koron.

*****IBL - Instytut Badawczy Leśnictwa założony w roku 1930, zgodnie z celami statutowymi, prowadzi badania i prace rozwojowe w zakresie: zalesiania i odnawiania lasu, pielęgnacji, użytkowania, a także ekologii, ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki i polityki leśnej.

******Leśny Bank Genów w Kostrzycy - gromadzi nasiona gatunków lasotwórczych drzew i roślin z całej Polski. Przechowywane są one w sterylnych warunkach w niskiej temperaturze. Mogą przetrwać każdą katastrofę ekologiczną, a później posłużyć do odbudowy zniszczonego ekosystemu leśnego.